Preview Mode Links will not work in preview mode

TI Pod


Dec 18, 2017

Nøglen til det gode samarbejde er tillidsfulde relationer for jo bedre vi kender hinanden og har tillid til hinanden i et team – jo bedre performer vi. Konflikter kan være gode, hvis de foregår i en kultur, hvor relationerne ikke er på spil. 

I denne episode sætter vi fokus på, hvad der skal til for at skabe det gode samarbejde og her er tydelig forventningsafstemning og fælles mål og spilleregler vigtigt.

For at blive klogere på det, har vi inviteret Pia Torreck, der har mange års erfaring som leder inden for både den offentlige og private sektor. Pia er Master i Positiv Psykologi og Certificeret Coach og hun underviser bl.a. i, hvordan man opnår High Performance Teams.