Preview Mode Links will not work in preview mode

TI Pod

Dec 19, 2018

Integration af de nye generationer på arbejdsmarkedet er en bydende nødvendighed. Både fordi er mange og fordi de bidrager med et samfundsansvar og et opgør med en præstationskultur. Men hvem er de så – de unge? Jeg har inviteret ledelsesrådgiver, Alexandra Krautwald, der netop har udgivet bogen ”Unge...


Dec 5, 2018

Vi er i øjeblikket 5 generationer på arbejdsmarkedet, hver med sine præferencer, erfaringer og kompetencer. Det betyder, at der står en kæmpe ledelsesopgave overfor os, for at få den bedste synergi ud af mødet og forebygge konflikter. Jeg har inviteret Helle Rosdahl Lund som har nogle pointer om, hvordan...


Nov 7, 2018

I stedet for at tale om motivation skal man måske tale om mening – og hvad der er meningsfuldt for den ene, er måske ikke meningsfuldt for den anden. Jeg har inviteret ledelsesrådgiver Sagar Constantin, som fortæller hvorfor tillid er svært, mens kontrol er hjernens ven. Præmissen er, at motivation altid er dit...


Oct 22, 2018

I sidste episode talte vi om forandringsledelse som ledelsesdisciplin – i dag får vi endnu et perspektiv på forandring. Forandring har ofte en dobbelthed i sig – nye muligheder men også modstand – for hvad betyder forandringen for mig, mit team, min leder… nogle gange vokser modstanden sig til konflikt. Jeg...


Oct 10, 2018

Forandringer er sjældent et ord, der får medarbejdere til at juble.
Jeg har inviteret Bjarke Nielsen, der til daglig arbejder med forandringsledelse som et ledelsesværktøj. I stedet for forandring, vælger han at tale om ”bevægelse”, som for ham primært handler om at håndtere og drive psykologiske processer....