Preview Mode Links will not work in preview mode

TI Pod

Jan 29, 2018

Kan man forvente at få mere energi af at gå på arbejde? Svaret er ”Ja!”, hvis man spørger psykolog Helen Eriksen. Ifølge Helen er mening et vigtigt fundament for at skabe god og bæredygtig trivsel.

Lyt med og bliv klogere på, hvordan vi selv kan påvirke vores arbejdsliv og kulturen på vores arbejdsplads....


Jan 18, 2018

Taler du samme sprog som dine kolleger? Hvis vi bliver bedre til tilpasse vores kommunikation til den type person, vi taler med, kan vi fremme samarbejdet og undgå misforståelser. Det er ikke mere komplekst end at opdele vores kolleger i 4 forskellige grundtyper:

  • Føleren
  • Tænkeren
  • Handleren
  • Forandreren

Lær,...


Jan 2, 2018

Det er ikke nemt at samarbejde, når alle andre er irriterende. I episoden får du indblik i, hvordan vi forbedrer samarbejdet ved at bruge persontypeværktøjet Ennneagrammet, der inddeler folk i 9 forskellige typer. Vores type repræsenterer den livsstrategi, der fører os igennem verden – og den har betydning for,...