Preview Mode Links will not work in preview mode

TI Pod

Jun 28, 2019

Har du en ide til et produkt, så kan du gratis få kompetent rådgivning og videndeling på de såkaldte FabLabs, hvor man kan lave prototyper og teste sit produkt. Vi har talt med lederen af FabLab'et på Teknologisk Institut, Morten Dahl Hansen, og vi taler om hvordan FabLabs skaber værdi i samfundet og om hvorfor...


Jun 19, 2019

Robotter har fortsat et enormt potentiale, og udviklingen er i stor hast.

Vi tager en snak med Søren Peter Johansen, faglig leder i Center for Robotteknologi på Teknologisk Institut, og han fortæller, at vi alle sammen skal forberede os på, at kollaborative robotter eller såkaldte cobots, kommer til at blive vores...


Jun 4, 2019

Der har længe været en del hype om 3D-print som en af fremtidens teknologier. Men i stedet for at fokusere på teknologien alene, tænkes der nu mere og mere i at skabe værdi for produktionen, supply chain eller kvaliteten. Jeg har talt med Jeppe Skinnerup Byskov, der er Souschef i Center for industriel 3D-print...