Preview Mode Links will not work in preview mode

TI Pod

May 22, 2018

Prince2 er verdens mest benyttede projektmodel og benyttes bredt i Danmark i både det private og det offentlige. Tilhængere vil hævde, at brugt rigtigt, er Prince2 garanten for et succesfuldt projekt, mens andre måske vil hævde, at der mere er tale om et arbejds- og ansvarsfordelingsværktøj og...


May 7, 2018

Den agile arbejdsmetode stammer fra projektledelsesverdenen, hvor man har taget konsekvensen af, at langtidsplanlægning i projekter, er svært i en verden hvor udviklingen går stærkt og kundernes behov hele tiden ændrer sig.

Men det er mere end blot en metode – det er også et mindset – og derfor ikke altid lige...