Preview Mode Links will not work in preview mode

TI Pod

Aug 29, 2018

Coaching har længe et anerkendt arbejdsredskab i organisationer og elementer fra coachingens værktøjskasse kan også bruges i den daglige hverdagskommunikation ml. kolleger, medarbejdere og ledere. Jeg har inviteret Charlotte Juul, der arbejder med den coachende kommunikation som et vigtig middel til at skabe bedre...


Aug 14, 2018

Skriftsproget er essentielt i en erhvervsmæssig sammenhæng fordi det er blivende og dokumenterbart, og med mailens indtog, har den skriftlige kommunikation fået en enorm betydning i de fleste danskeres arbejdsliv. Mens skriftsprog tidligere har haft en tendens til at være lidt distancerende – erstattes det nu af...