Preview Mode Links will not work in preview mode

TI Pod

Jul 2, 2020

Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er i de store træk, en metode inden for ledelse, som kan anvendes til at omstille f.eks. medarbejdere, ledere, interne- og eksterne samarbejdspartnere.

Det drejer sig ofte om omstilling af nye processer, tilgange og/eller arbejdsmetoder. Forandringsledelse kaldes også for...