Preview Mode Links will not work in preview mode

TI Pod

Dec 19, 2018

Integration af de nye generationer på arbejdsmarkedet er en bydende nødvendighed. Både fordi er mange og fordi de bidrager med et samfundsansvar og et opgør med en præstationskultur. Men hvem er de så – de unge? Jeg har inviteret ledelsesrådgiver, Alexandra Krautwald, der netop har udgivet bogen ”Unge...


Dec 5, 2018

Vi er i øjeblikket 5 generationer på arbejdsmarkedet, hver med sine præferencer, erfaringer og kompetencer. Det betyder, at der står en kæmpe ledelsesopgave overfor os, for at få den bedste synergi ud af mødet og forebygge konflikter. Jeg har inviteret Helle Rosdahl Lund som har nogle pointer om, hvordan...