Preview Mode Links will not work in preview mode

TI Pod

Jul 31, 2018

Ledelse i dag har en fordring om autenticitet, personlighed og evne til ”bare” at lytte. Det kan være svært at navigere i de mange – ofte modsatrettede krav, og ledelsesrollen giver ikke rum til at skabe refleksioner i dagligdagen og i dag kræver det måske, at man ligefrem fjerner sig fra sin vante plads hvis...


Jul 17, 2018

I et moderne arbejdsliv, kan stilhed og et øjebliks refleksion betyde forskellen mellem et effektivt og mindre effektivt møde – og endda forkorte et møde med 50 %. Det er interessant at en måske mere blød værdi som stilhed og refleksion kan udmønte sig i en mere hård værdi som effektivitet. Der er altså tale...


Jul 3, 2018

Agilitet og adræthed er blevet konkurrenceevnen i mange organisationer – men når vi taler om agile organisationer og arbejdsmetoder – hvad er det så i virkeligheden, vi taler om?

Få et bud på hvilke konkrete arbejdsmetoder der ligger som faciliterings- og ledelsesværktøjer – når vi skal understøtte...