Preview Mode Links will not work in preview mode

TI Pod

Aug 28, 2019

Kontakt TI Pod på mail: kurser@teknologisk.dk eller læs mere på teknologisk.dk/podcast


Aug 14, 2019

Feedback er et elsket ledelsesredskab. Brugt forkert kan det dog gøre mere skade end gavn, og forskningen indenfor området gør os hele tiden klogere.

Vi har inviteret Mikkel Norqvist, som til daglig rådgiver og underviser store danske virksomheder i, hvordan man udvikler en feedbackkultur – for det er vejen til...