Preview Mode Links will not work in preview mode

TI Pod

Oct 22, 2018

I sidste episode talte vi om forandringsledelse som ledelsesdisciplin – i dag får vi endnu et perspektiv på forandring. Forandring har ofte en dobbelthed i sig – nye muligheder men også modstand – for hvad betyder forandringen for mig, mit team, min leder… nogle gange vokser modstanden sig til konflikt. Jeg...


Oct 10, 2018

Forandringer er sjældent et ord, der får medarbejdere til at juble.
Jeg har inviteret Bjarke Nielsen, der til daglig arbejder med forandringsledelse som et ledelsesværktøj. I stedet for forandring, vælger han at tale om ”bevægelse”, som for ham primært handler om at håndtere og drive psykologiske processer....