Preview Mode Links will not work in preview mode

TI Pod

Sep 26, 2018

Adfærdsøkonomi er videnskaben om, hvorfor mennesker handler som de gør, selvom denne adfærd måske viser sig irrationel. Forskning i psykologi og økonomi blev forenet og et nyt redskab til at skabe forandring og forstå menneskelig adfærd gør sit indtog.

Mettelene Jellinggaard arbejder med adfærdsledelse og...


Sep 12, 2018

Vi er alle kommunikatører og skal dit budskab have effekt, kræves det, at det leveres på en bestemt måde og her kan retorikkens værktøjskasse hjælpe.

I dagens episode har jeg inviteret Anne Katrine Lund som er retoriker og kommunikationsekspert. At være en god retoriker handler om den hele pakke – og ikke blot...