Preview Mode Links will not work in preview mode

TI Pod


Jun 17, 2020

Metoden Prince2® er en velkendt projektmodel, som benyttes af rigtige mange virksomheder. Mange tænker her især på projektlederen, når man snakker om Prince2 ® - men det er også vigtigt for ledere og beslutningstagere at kende til det. På denne måde skaber man de bedst mulige forudsætninger for at succesfuldt projekt, hvor også styringsgrupperne er med på de enkelte processer.

Kontakt TI Pod på mail: kurser@teknologisk.dk eller læs mere på teknologisk.dk/podcast