Preview Mode Links will not work in preview mode

TI Pod


Jul 2, 2020

Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er i de store træk, en metode inden for ledelse, som kan anvendes til at omstille f.eks. medarbejdere, ledere, interne- og eksterne samarbejdspartnere.

Det drejer sig ofte om omstilling af nye processer, tilgange og/eller arbejdsmetoder. Forandringsledelse kaldes også for change management.

Kontakt TI Pod på mail: kurser@teknologisk.dk eller læs mere på teknologisk.dk/podcast