Preview Mode Links will not work in preview mode

TI Pod


Nov 21, 2019

SAFe® står for Scaled Agile Framework og er et anerkendt rammeværk for kollaborativ produktudvikling i store organisationer, hvor flere teams eller afdelinger skal arbejde sammen om større agile programmer. Jeg har inviteret Jonas Högstrand, der til daglig underviser og rådgiver i SAFe® og agile metoder i projektledelse, til en snak om, hvad SAFe® er, hvem der med fordel kan arbejde med det, samt hvordan og hvorfor det virker.

Kontakt TI Pod på mail: kurser@teknologisk.dk eller læs mere på teknologisk.dk/podcast